MC

Riskutbildning

Riskutbildning

 • Denna del är teoretisk och är i trafikskolans lokaler. Inga förkunskaper krävs.
 • Under utbildningen får du kunskaper om risker i samband med mc-körning och förståelse för hur du kan undvika dem.
 • Riskutbildningen kan göras när som helst i din körkortsutbildning. Med fördel tidigt i utbildningen för att du lättare ska kunna reflektera över riskerna i trafiken.
 • Har du köpt vårt mc-paket så ingår denna utbildning och bokas då via elevcentralen.
 • Är du "privatist" så kan denna utbildning bokas via vår e-handel.
 • Utbildningen är 4-5 timmar lång och är belägen i Kumla.
 • Denna del är mer praktiskt inriktad. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden.
 • Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar.
 • Vi hoppas att denna utbildning ska hjälpa dig att "tänka efter före" så att du på ett säkert sätt kan njuta av många härliga mil på din motorcykel utan att vare sig du eller någon annan kommer till skada.
 • Utbildningen är mest praktiskt, det vill säga att vi är ute på banan och gör diverse övningar, men den innehåller också lite teori. Att vi är ute på banan betyder inte att du kör hela tiden. En stor del av tiden går åt till diskussion och reflektion.
 • Har du köpt vårt mc-paket så ingår denna utbildning och bokas i samråd med din mc-lärare.
 • Är du "privatist" så kan denna utbildning bokas via vår e-handel.