Integritetspolicy/GDPR

Sjögrens Trafikskola AB-Integritetspolicy/GDPR

Integritetspolicyn beskriver Sjögrens Trafikskola AB´s behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder trafikskolans tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Sjögrens Trafikskola AB ansvarar över dina uppgifter

Sjögrens Trafikskola AB, organisationsnr. 556326-5684, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter

Sjögrens Trafikskola AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Sjögrens Trafikskola AB dina uppgifter

När du som kund till exempel skriver in dig på trafikskolan, mail-konverserar med trafikskolan eller handlar via vår e-handeln innebär det att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Exempel på uppgifter vi hanterar

 Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp-historik och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Sjögrens Trafikskola AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig som kund, eller att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • Vi administrerar och genomför en inskrivning på trafikskolan
  • Vi hanterar och administrerar bokningar i såväl trafikskolans bokningssystem, Trafikverkets bokningssystem och rapporterar utbildningar såsom Riskutbildning 1 och 2 till Transportstyrelsen.
  • Vi tillhandahåller WiFi-service i vår lokal.

För att ge dig relevant information med till exempel bokningar

  • Vi skickar mail och sms-aviseringar med bland annat bokningar av kurser, körlektioner och förarprov.

Sociala Medier

Vi arbetar mycket med sociala medier där elever fotas och är med på bild och i text. Detta är frivilligt och vi hanterar detta via en särskild blankett. Vill man inte finnas med i text eller bild på våra sociala medier, vår projektor på trafikskolan eller hemsidan respekterar vi detta utan följdfrågor eller liknande.

Dessa har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter används av Sjögrens Trafikskola AB. Dessa lämnas endast ut till Riskutbildningsplatsen, Trafikverket Förarprovsystem och Transportstyrelsen, för att kunna boka Förarprov och rapportera att kund är godkänd på de obligatoriska utbildningar som krävs, såsom Riskutbildning, AM-utbildning och Introduktionsutbildning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sjögrens Trafikskola AB.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Sjögrens Trafikskola AB sparar dina personuppgifter tills fullgjort din utbildning hos oss, eller av annan anledning avslutat din relation med trafikskolan. Personuppgifter raderas sedan enligt särskilda rutiner som styrs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Sjögrens Trafikskola AB, Djulögatan 33, 641 30 Katrineholm. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Sjögrens Trafikskola AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som till exempel bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Cookies

Sjögrens Trafikskola AB använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

För dig som vill veta mer

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Välkommen att besöka oss eller ringa 0150-541 00.

Du kan också besöka www.datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.