Sjögrens Trafikskola AB-Integritetspolicy/GDPR

Integritetspolicyn beskriver Sjögrens Trafikskola AB´s behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder trafikskolans tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Sjögrens Trafikskola AB ansvarar över dina uppgifter

Sjögrens Trafikskola AB, organisationsnr. 556326-5684, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter

Sjögrens Trafikskola AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Sjögrens Trafikskola AB dina uppgifter

När du som kund till exempel skriver in dig på trafikskolan, mail-konverserar med trafikskolan eller handlar via vår e-handeln innebär det att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Exempel på uppgifter vi hanterar

 Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp-historik och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Sjögrens Trafikskola AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig som kund, eller att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • Vi administrerar och genomför en inskrivning på trafikskolan
  • Vi hanterar och administrerar bokningar i såväl trafikskolans bokningssystem, Trafikverkets bokningssystem och rapporterar utbildningar såsom Riskutbildning 1 och 2 till Transportstyrelsen.
  • Vi tillhandahåller WiFi-service i vår lokal.

För att ge dig relevant information med till exempel bokningar

  • Vi skickar mail och sms-aviseringar med bland annat bokningar av kurser, körlektioner och förarprov.
Sociala Medier

Vi arbetar mycket med sociala medier där elever fotas och är med på bild och i text. Detta är frivilligt och vi hanterar detta via en särskild blankett. Vill man inte finnas med i text eller bild på våra sociala medier, vår projektor på trafikskolan eller hemsidan respekterar vi detta utan följdfrågor eller liknande. 

 

 

 

Våra
kurser

Handledarkurs

För aktuella datum samt anmälan se vår e-handel

Riskettan

För aktuella datum samt anmälan se vår e-handel

Teorilektioner för behörigheterna A, B och BE

Måndagar kl 17:15-18:45, rullande schema.
Läs mer

Kontakta
oss

Sjögrens Trafikskola AB

Djulögatan 33
641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-541 00
E-post: info@sjogrenstrafikskola.se