MC

Riskutbildning

Riskutbildning

  • Denna del är teoretisk och är i trafikskolans lokaler. Inga förkunskaper krävs. Vår mc-lärare Andreas håller i utbildningen.
  • Under utbildningen får du kunskaper om risker i samband med mc-körning och förståelse för hur du kan undvika dem.
  • Riskutbildningen kan göras när som helst i din körkortsutbildning. Med fördel tidigt i utbildningen för att du lättare ska kunna reflektera över riskerna i trafiken.
  • Utbildningen är ca 4 timmar och utförs på GTR Motorpark utanför Eskilstuna. Detta är samma bana som SMC håller sina välkända KNIX-kurser på. Vår mc-lärare Andreas håller i utbildningen.
  • Denna del är mer praktiskt inriktad. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden.
  • Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar.
  • Vi hoppas att denna utbildning ska hjälpa dig att "tänka efter före" så att du på ett säkert sätt kan njuta av många härliga mil på din motorcykel utan att vare sig du eller någon annan kommer till skada.
  • Utbildningen är mest praktiskt, det vill säga att vi är ute på banan och gör diverse övningar, men den innehåller också lite teori. Att vi är ute på banan betyder inte att du kör hela tiden. En stor del av tiden går åt till diskussion och reflektion.
  • Vi hjälper dig med din bokning.
Med tanke på de unika förutsättningarna vi har på GTR Motorpark kan vi garantera dig en totalupplevelse du kommer att minnas för livet!