Den effektiva vägen till körkort, automat först – växla på slutet (om du vill)

 

 

Den effektiva vägen till körkort, automat först - växla på slutet (om du vill)

Du vill lära dig att att manövrera bilen först och hantera stads- och landsvägsmiljö innan
du lär dig att växla. I slutet av din utbildning kan du bestämma om du vill göra körprovet på
automat eller träna växling för att köra upp med manuell bil.

Varför

Pedagogiska fördelar - Du lär dig snabbare.

När du på slutet av din utbildning ska lära dig växla har du god bilhantering. Din regeltolkning och
ditt spelsinne i trafiken är väl utvecklat. Du är inte upptagen med växling, dragläge och oron att rulla
bakåt när det lutar.

Miljöeffektivt

Trafikskolan har större möjligheter att utbilda dig i en fossilfri bil större delen av din utbildning.

Kostnadseffektivt - det kostar mindre

När du väl kan backa och parkera, har känsla över bilens storlek och vridningspunkter, har goda
regelkunskaper samt ett bra samspel med dina medtrafikanter, då är växelmomenten lättare att lära
in. På så sätt blir din totala utbildningstid kortare jämfört med det traditionella manuella körkortet.

 

 

 

 

Två liknelser

 

Balanscykel först - sen trampor.

Med hjälp av en balanscykel har barnet möjlighet att träna balans, avsökning och  bromshantering utan att vara störd av att hålla takten med tramporna. När barnet sedan hanterar detta är klivet till att trampa inte särskilt stort.

Automatväxlad moped först - växla sen (om du vill)

En annan liknelse bland flera är mopedutbildningen på trafikskolor. Där man uteslutande använder automatväxlade mopeder i utbildningen. Växlingen på moped, den lär man sig hemma om det behövs.

 

Vill du ta ditt körkort på detta effektiva vis? 

Du avgör själv om du vill gå den effektiva eller den traditionella vägen till körkort.