Moped

Information moped

Att ta AM-Körkort

Våra lärare har lång erfarenhet av både moped och mc-åkning. En i lärarkåren arbetar även med utbildning av mopedlärare åt STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund)

Vi använder oss utav klimatsmarta elmopeder från NIU.

Välj en STR-ansluten trafikskola! Här kan du läsa om fördelarna

Kort info

 • Du kan gå kursen om du är 14 år och 9 månader
 • Utbildningen innehåller 9,5 timmar teori inkl raster samt 4 praktiska timmar fördelat på 2x2 timmar. 4 praktiska timmar är Transportstyrelsens minimikrav. Fler praktiska timmar kan behöva tillkomma, alltid i samråd med elev och vårdnadshavare.
 • De teoretiska delarna kan ske på distans via mötesverktyget zoom eller i sal, ofta är det en blandning. Se aktuell kurs under fliken ”våra kurser”
 • Teoretiska delar planeras efter skoltid i den mån det går.
 • Praktiska lektioner sker dagtid. Enligt skollagen har man rätt till 10 dagars ledighet per läsår under vissa förutsättningar.
 • Vi hjälper dig att planera din utbildning.
 • För att få övningsköra måste du vara minst 14 år och 9 månader. Privat övningskörning är inte tillåtet.
 • När du fullbordat utbildningen bokar trafikskolan teoriprov åt dig. För att göra provet måste du ha fyllt 15 år.
 • Efter godkänt teoriprov har du körkort.

Grattis till dig som ska bli mopedförälder!
Titta gärna på filmen

 

Vägen till AM-Körkort på Sjögrens

Vår utbildning är upplagd på 7 stycken steg och dessa steg ingår i vårt AM-paket. Vill man vidareutbilda sig och stärka sina kunskaper kan fler tjänster läggas till och utnyttjas efter efter sista steget.

De teoretiska delarna kan ske på distans via mötesverktyget zoom eller i sal, ofta är det en blandning. Se aktuell kurs under fliken ”våra kurser”

 

 

Steg 1: informationsmöte, ca 60 min

 • Vad är ett AM-körkort
 • Utbildningens upplägg
 • Körkortstillstånd
 • Rapportering, bokning av teoriprov
 • Genomgång teorimaterial
 • Skyddsutrustning
 • Inlärningsmetoder
 • Övriga frågor

Här får även vårdnadshavare vara med vilket vi värdesätter väldigt högt och underlättar både för oss och eleverna.

Steg 2: Teorilektion 1, ca 150 min

• Återkoppling från informationsmöte
• Fordonet
• Människan

Steg 3: Teorilektion 2, ca 150 min

• Återkoppling teorilektion 1
• Stadstrafik
• Landsväg
• Bromssträckor

Steg 4: Praktiska lektioner

 • Efter steg 3 öppnas möjligheten upp från de praktiska lektionerna på moped.
 • Kravet är att teorin är att ”plugga-delen” i teorimaterialet ska vara genomgånget.
 • 4 praktiska timmar är minimikravet på en AM utbildning och bokas in när din utbildning planeras.
 • Vi fördelar de 4 praktiska timmarna på 2x2 timmar.
 • På det praktiska lektionerna går vi igenom manövrering, stad och landsväg
 • Ev fler praktiska timmar kan behöva tillkomma, alltid i samråd med elev och vårdnadshavare.
 • Samling på trafikskolan

Steg 5: Teorilektion 3, ca 150 min

 • Återkoppling teorilektion 2
 • Försäkringar
 • Vikter
 • Mörker
 • Parkering

Steg 6: Avstämningsmöte, ca 60 min

 • Hur har det gått?
 • Är det något vi behöver förstärka?
 • Hur utnyttjar man tiden fram till teoriprovet bäst?
 • Rapportering av utbildning till Transportstyrelsen.

Steg 7: Trafikverkets teoriprov

 • Vid godkänt resultat kan du njuta av friheten och glöm då inte att le i trafiken.

Tilläggstjänster AM

Utöver AM-Paketet erbjuder vi några tilläggstjänster dessa kan läggas till när man löser sitt AM-Paket, där går även bra att välja till det i efterhand.

 • Lektion med 4-hjulsfokus - 1 lärare - upp till 3 elever. 2 timmars utbildning i bil där läraren har fokus på bland annat backning, parkering och placering. Genomförs via demonstrationer och diskussioner. Bra för dig som tänkt köra A-Traktor eller Mopedbil.
 • Lektion med fokus trafikregler och trafiksäkerhet - 1 lärare - upp till 3 elever. 2 timmars utbildning i bil .Tillsammans förstärker vi trafikregel och trafiksäkerhetskunskaperna. Kan göras innan eller efter de obligatoriska momenten.
 • PT-lektion på moped 2 timmar. Vi tränar på det du behöver träna på.
 • Elevens fordon efter körkortet. Lärare och elev åker ut med elevens fordon när körkortet är taget, tex i elevens A-Traktor.

Önskar du något i vår tilläggsmeny så hör du av dig till receptionen.

 

Körkortstillstånd

Du måste ha körkortstillstånd för att få övningsköra.

Ansökan gör du enklast digitalt på transportstyrelsen.se

I samband med ansökan om körkortstillstånd måste du göra en synundersökning. Trafikskolan har samarbete med SYNSAM i Katrineholm, där du kan göra ditt syntest för 75 kr. Du behöver ett intyg för bevisar att du är från Sjögrens Trafikskola, det kan du hämta under våra öppettider. Välkommen!

Först när du fått ditt körkortstillstånd får du börja övningsköra på trafikskolan. Körkortstillståndet gäller i fem år.