Sjögrens

Teorikvällar

 • Ingår när du skriver in dig som trafikskolekund
 • 4 teorikvällar där 3 är behörighetsneutrala och det 4e och sista tillfället är behörighetsspecifikt.
 • Lärarledda, oftast på distans via mötesverktygen zoom
 • Vi anpassar oss efter gruppens önskemål gällande pedagogiska metoder
 • Man får gå flera omgångar utan extra kostnad
 • De elever som går på vår teori har ofta bra resultat på sina teoriprov. Höga resultat på teoriprov ökar också sannolikheten för ett godkänt körprov.

 

Hur går en teorilektion till?

Våra teorilektioner hålls i regel på distans via mötesverktyget zoom, men sker ibland även i trafikskolans lokaler. Vi använder oss av olika metodiker, bland annat Powerpoint och grupparbeten, fokus ligger alltid på att få gruppen aktiverad. Vi följer pedagogikens utveckling löpande. Våra teorilektioner är ca 90 minuter.

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i våra teorilektioner.

Lektion 1

 • Om oss.
 • Öppettider och avbokningsregler.
 • Våra fordon.
 • Att ta körkort.
 • Självvärdering, & olika typer av inlärning.
 • Det digitala teorimaterialet.
 • Människan i trafiken.
 • Övriga frågor.

Under lektion 1 ser vi gärna att elevens handledare är närvarande framförallt om eleven är omyndig.

Lektion 2

 • Skyltar.
 • Stad.
 • Mörker.
 • parkering.
 • Övriga frågor.

Lektion 3

 • Landsväg.
 • Försäkringar.
 • Reaktion, broms och stoppsträckor.
 • Övriga frågor.

Lektion 4

 • Lektion 4 är behörighetsspecifik och tar upp frågor kring det fordon du utbildar dig på.